کتاب های منتشر شده

ردیف

نام کتاب

انتشارات کتاب

سال انتشار

نویسندگان

1

شکاف لب و كام

تچر

1382

دكتر پاکشیر-دكتر گرامی-دكتر بابایی جهرمی

2

عوارض سر و صورت در بیماران تالاسمی ماژور (فصل شانزدهم از کتاب )

دانشگاه علوم پزشکی

1376

دکتر حمیدرضا پاکشیر

3

تظاهرات بالینی و پرتونگاری سر، صورت و دهان در بیماری تالاسمی ماژور(بخش نهم از فصل چهارم کتاب)

دانشگاه علوم پزشکی

1376

دکتر حمیدرضا پاکشیر

4

نکات کاربردی در درمان های متحرک ارتودنسی (درمان ناهنجاری های شایع ارتودنسی با دستگاههای متحرک)- جلد اول

شایان نمودار

1385

دكترخدیجه مینا، دكتر حمیدرضا پاکشیر

5

نکات کاربردی در درمان های متحرک ارتودنسی (درمان ناهنجاری های شایع ارتودنسی با دستگاههای متحرک)- جلد دوم

شایان نمودار

1385

دكترخدیجه مینا، دكتر حمیدرضا پاکشیر

6

بهداشت دهان در بیماران ارتودنسی

شایان نمودار

1384

دكترحمیدرضا پاکشیر، دكتر پریسا صالحی، الهیار گرامی

7

ارتودنسی پیشگیری در دندانپزشکی کودکان

شایان نمودار

1384

دكتر حمیدرضا پاکشیر، دكتر فائزه قادری

8

CDR دندانپزشکی جامعه نگر

شایان نمودار

1386

دكتر حمیدرضا پاکشیر، دكتر فائزه قادری

9

آشنایی با رشته های دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

1390

دکتر حمید رضا پاکشیر و همکاران

10

کتاب مرجع ارتودنسی

انتشارات دبیرخانه دندانپزشکی

1395

 

 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....