کتاب آشنایی با رشته های دندانپزشکی

کتاب آشنایی با رشته های دندانپزشکی که به همت مرکز تحقیقات ارتودنسی و گروهی از استادان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تالیف و گردآوری گردیده و توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز به چاپ رسیده است از طرف دبیرخانه شوارای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به عنوان کتاب مرجع درس دو واحدی"سلامت دهان و جامعه "در کوریکولوم جدید آموزش دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی کشور مورد تایید و تصویب قرار گرفته است. بخش نخست این کتاب به معرفی برنامه ی آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکی و جداول دروس این دوره اختصاص دارد که محتوای آن به شکل کامل و بدون هرگونه دخل و تصرفی از سایت دبیر خانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت برگرفته شده است. در بخش های دوم و سوم و چهارم کتاب به ترتیب تاریخچه ی دندانپزشکی در جهان و ایران ، اهمیت و نقش علوم پایه در دندانپزشکی بالینی ، ساختار حفره ی دهان در حالت سلامت و بیماری و تکامل سیستم دندانی پرداخته شده است . بخش های پنجم تا هفدهم کتاب هرکدام معرفی یکی از رشته های دندانپزشکی با دیدگاه شناخت و ایجاد انگیزه لازم در دانشجویان به منظور درک بهتر ارتباط دروس علوم پایه با رشته تخصصی مورد نظر را بر عهده دارند . در پایان کتاب واژه های مهم دندانپزشکی به صورت واژه یاب و واژه نامه آورده شده است. دانشجویان رشته ی دندانپزشکی در سراسر کشور و متقاضیان ورود به مقطع تحصیلات دانشگاهی که قصد انتخاب رشته ی دندانپزشکی را دارند با مطالعه این کتاب ضمن آشنا شدن کامل با دندانپزشکی و رشته های مختلف آن اهمیت دروس علوم پایه پزشکی و نقش آن در دندانپزشکی بالینی را درک خواهند کرد.

 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....