كارشناسان

زهرا افشار
سمت
:مسئول دفتر
مرتبه علمي:تكنسين كامپیوتر
پست الكترونيكي:zafshar61@yahoo.com
مهندس رضوان طبيبي
سمت
:كارشناس مركز- رابط وبسايت
مرتبه علمي: مهندس اجرائي
پست الكترونيكي:r.tabibi1386@yahoo.com
 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....