مركز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در نظر دارد با اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته ارتودنسی، گام های موثری را در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه و کمک به تولید علم در راستای مأموریت این مرکز برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم سازد.
اخذ موافقت قطعی مركز تحقيقات ارتودنسی

Feature Slides

دومین کارگاه روش هاي نوين در جراحي هاي شكاف لب و كام1392-7-23

دومین روش هاي نوين در جراحي هاي  شكاف لب و كام در بیمارستان مادر و کودک و با همکاری مرکز تحقیقات کم تهاجمی و در ادامه با کارگاه قبلی برگزار گردید