مركز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در نظر دارد با اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته ارتودنسی، گام های موثری را در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه و کمک به تولید علم در راستای مأموریت این مرکز برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم سازد.
اخذ موافقت قطعی مركز تحقيقات ارتودنسی

Feature Slides

روش هاي نوين در جراحي هاي شكاف لب و كام1392-3-25

این کارگاه در بیمارستان مادر و کودک از سوی مرکز تحقیقات ارتودنسی به همکاری مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی و با حضور پرفسور سامرلند از انگلستان و چندی دیگر از اساتید برگزار گردید و در پایان کارگاه جراحی در بیمارستان مادرکودک بر روی چندتن از کودکان انجام گردید