مركز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در نظر دارد با اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در رشته ارتودنسی، گام های موثری را در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه و کمک به تولید علم در راستای مأموریت این مرکز برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه را فراهم سازد.
اخذ موافقت قطعی مركز تحقيقات ارتودنسی

Feature Slides


مقالات جديد مركز

1-Long-term antimicrobial assessment of orthodontic brackets coated with nitrogen-doped titanium dioxide against Streptococcus mutans


2-
Impact of oral clefts on the oral health-related quality of life of preschool children and their parents

مقالات بیشتر....

Affiliation مرکز تحقیقات ارتودنسی:
فارسی: مركز تحقيقات ارتودنسی،دانشگاه علوم پزشكی شيراز

English: Orthodontic research center, shiraz univercity of medical sciences, Shiraz, Iran
 
 کتب منتشره


 ناشر :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
سال : 1395
book2.jpg ناشر : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سال : 1384

بیشتر....