اطلاعات تماس


مرکز تحقیقات ارتودنسی
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 36280801-071
آدرس ایمیل: orthorcf@gmail.com


کلینیک شکاف لب و کام
شیراز- خیابان قصردشت- دانشکده دندانپزشکی- طبقه زیرزمین- کلینیک شکاف لب و کام
شماره تماس:36263193-071 داخی 218
شماره تلفن همراه کلینیک: 09034386090 

 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....