اولویت های پژوهشی

الف - اجرای طرح های کاربردی در جهت پاسخگويی به نيازهای جامعه
 

- پیشگیری از بروز و کاهش ناهنجاری های دندانی فکی در سنین کودکی و نوجوانی از طریق مداخلات ارتودنسی پیشگیری و Interceptive
- بررسی شناخت عوامل ایتولوژیک محیطی در ایجاد ناهنجاری های دندانی فکی
- ارتقاء سطح آگاهی والدین به منظور پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها
- بررسی نیاز به درمان در کودکان و نوجوانان و اجرای طرح های مداخله ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این رابطه
                                   
ب - اجرای طرح های بنیادی کاربردی در جهت ارتقاء سهم کشور در تولید علم جهانی
- بررسی های بیومکانیکال و بیولوژیک حرکات دندانی در سطح سلولی
- ارزیابی کاربرد مواد در درمان های ارتودنسی
- مطالعات مربوط به درمان های فانکشنال در کودکان در حال رشد
- ابداع روش های جدید تشخیص ناهنجاری ها و درمان های ارتودنسی
- بررسی در مورد درمان های Multidisiplinary

- بررسی علل برگشت درمان های ارتودنسی

 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....