تاریخچه

مرکز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور پنج عضو موسس احداث و در سال 1387با اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش فعالیت خود را آغاز نمود. با کسب شرایط و امتیازهای لازم و پیگیری های انجام شده مرکز تحقیقات ارتودنسی  در سال 1392به استناد رأی صادره از جلسه شورای گسترش موفق به اخذ موافقت قطعی گردید. در نتیجه ی فعالیت تحقیقاتی این مرکز تاکنون
بیش از 90 طرح مصوب پژوهشی و 20 طرح در دست داوری ارائه گردیده است. از جمله فعالیت های قابل ذکر مرکز تحقیقات در سال های گذشته تأسیس کلینیک و تیم مجرب درمانی شکاف لب و کام و بخش گفتار درمانی جهت ارائه خدمات به بیماران مبتلا به شکاف لب و کام  و گسترش تحقیقات دراین زمینه بوده است. در حال حاضر مرکز تحقیقات ارتودنسی دارای 8 عضو اصلی از اساتید برجسته رشته ارتودنسی است.
 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....