معرفی اعضای تيم شكاف لب و كام

نام و نام خانوادگیجناب آقای دکتر حميد رضا پاکشیر 
سمت: مسئول تيم شكاف لب و كام
مرتبه علمی:  متخصص ارتودنسی
 

نام و نام خانوادگی: سركارخانم دكتر شبنم عجمی
سمت: مسئول بخش شكاف لب و كام

مرتبه علمی: متخصص ارتودنسی


نام و نام خانوادگی
: سرکار خانم ندا طهماسبی فرد
سمت: دبیر تیم شکاف لب و کام
مرتبه علمی: كارشناس ارشد گفتار درمانی


نام و نام خانوادگی:
 سرکار خانم زینب زارعی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی:
کارشناس پرستاری  

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا کلکته
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی: کارشناس گفتاردرمانی 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر حمید رضا فروتن
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی: فوق تخصص جراحی کودکان


نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر محمدی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی : متخصص جراحی پلاستیکنام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر حقوقی 
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی : متخصص جراحی پلاستیک

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر بصير هاشمی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی
: متخصص گوش و حلق و بینینام و نام خانوادگی
: سرکار خانم دکتر پريسا صالحی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی
: متخصص ارتودنسی


نام و نام خانوادگي
: جناب آقای دکتر بهزاد رهسپار
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی : متخصص جراحی فك و صورت


نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر رضا كبودخانی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی : متخصص گوش و حلق و بینینام و نام خانوادگي : جناب آقای دکتر علوی
سمت: عضو تيم
مرتبه علمی : متخصص روانپزشکی نوجوانان

 

 

 
مرکز تحقیقات ارتودنسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز- خیابان قصرالدشت - نبش خیابان مهر- دانشکده دندانپزشکی - طبقه زیرزمین - مرکز تحقیقات ارتودنسی
شماره تلفن و فکس: 6280801
آدرس ایمیل:
orthorcf@gmail.com

  کارگاه ها و همایش ها
کارگاه آموزش آمار پایه در دندانپزشکی
کارگاه آموزشی مداخله زود هنگام ویژه والدین و کودکان دارای شکاف لب
بیشتر....